Většina zařízení sociálních služeb má plno, klienty musí odmítat

Tři pětiny zařízení sociálních služeb měly loni v pololetí obsazeno víc než 90 procent míst. Naopak méně než polovinu kapacity mělo zaplněnou 14 procent poskytovatelů. Ukázal to průzkum, který pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb (APSS) provedla poradenská společnost EY. Její zástupci o tom informovali ČTK. Zapojilo se 347 poskytovatelů péče ze všech krajů.

„Většina zařízení musí nové klienty z kapacitních důvodů odmítat, a to v rozmezí od dvou až do 550 odmítnutých žádostí o umístění během roku. Pouze 24 procent respondentů nemusí klienty z kapacitních důvodů odmítat,“ sdělili zástupci EY. Podle nich počet míst dlouhodobě neodpovídá demografickému vývoji, a to hlavně v domovech.

Tři pětiny dotázaných uvedly, že v jejich zařízení bylo loni v pololetí obsazeno víc než 90 procent míst. U dalších 17 procent poskytovatelů to bylo mezi 70 a 90 procenty. Desetina odpověděla, že měli kapacitu zaplněnou z 50 až 70 procent. Víc než polovina volných mít byla u 14 procent poskytovatelů. Zástupci EY neupřesnili, zda se jedná o domovy, pečovatelské služby, stacionáře či jiná zařízení.

APSS dlouhodobě poukazuje na to, že sociální služby jsou podfinancované. Poskytovatelé a kraje si stěžují na nedostatek peněz na provoz, na rozvoj jim už nezbývá. Dřívější analýza ukázala, že systém péče není na stárnutí společnosti připravený. Pokud zařízení výrazně nepřibude, hrozí do pár let kolaps péče. Do poloviny století by se měla kapacita domovů pro seniory či lidi s demencemi a pečovatelských služeb minimálně zdvojnásobit, shrnul zjištění už dřív prezident asociace Jiří Horecký.